Wiki Lubi e-podręczniki

Konkurs Stowarzyszenia Wikimedia Polska


O KONKURSIE


Celem konkursu jest pozyskanie (poprzez wyszukanie, modyfikację oraz stworzenie od nowa) ilustracji do E-podręczników opracowywanych w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wzbogacenie zasobów projektów Wikimedia o edukacyjne materiały ilustracyjne powiązane tematycznie z programem nauczania w polskich szkołach publicznych.

Ideą programu E-podręczników jest stworzenie i udostępnienie na licencji Creative Commons elektronicznych podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego do szkół podstawowych i średnich. E-podręczniki są opracowywane przez zespoły fachowców, którzy wygrali konkursy na środki na ich tworzenie. Do podręczników potrzebne są materiały ilustracyjne (zdjęcia, grafiki, animacje, dźwięki, filmy) na wolnych licencjach dostosowane do ich treści.

Konkurs został zakończony, dziękujemy za uczestnictwo.

Nagrody

W ramach każdej edycji należy przesłać lub zgłosić już przesłane zdjęcie za pomocą przygotowanych w tym celu tabel. Za każdy zaakceptowany przez komisję materiał użytkownik otrzymuje punkty:

  • 10 punktów – za materiał w całości wykonany przez uczestnika
  • 5 punktów – za materiał wyszukany, który wymagał np. zmiany licencji przez oryginalnego autora lub dla którego uczestnik konkursu uzyskał stosowną licencję
  • 2 punkty – za materiał wyszukany, który nie wymagał zmiany licencji (np. z Wikimedia Commons)

Osoby z największą liczbą punktów otrzymują kolejno 2500 zł (pierwsze miejsce), 1400 zł (drugie) oraz 500 zł (trzecie).

Przebieg konkursu

Konkurs jest podzielony na 4 edycje.

Edycja 1: 7 kwietnia – 6 maja
Edycja 2: do 6 czerwca
Edycja 3: do 6 lipca
Edycja 4: do 31 sierpnia


Partnerzy

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Lider projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”. Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty.


Koalicja Otwartej Edukacji
patronat

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych.


KONTAKT
Kontakt

Wikimedia Polska
wikimedia.pl

© 2014 Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Treści publikowane na tej stronie dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem logo partnerów i patronów Konkursu, do których prawa autorskie majątkowe należą do odpowiednich instytucji.
Stworzone przez yarlu.pl oraz BlackTie.co. Zdjęcie w tle autorstwa Johana Larssona.